Zašto smo različiti I bolji od ostalih banaka.

TotiCyte je transformisao zadržavanje ćelija tokom obrade i krioprezervacije i ekskluzivan je za Cells4Life. Sistem za obradu krv iz pupčanika sa najboljim učinkom koji smo testirali, isporučuje 3 puta više matičnih ćelija od našeg sledećeg najboljeg sistema, AXP, koji pokreće našu ćelijsku uslugu i koji takođe koristi NHS. Najveći oporavak ćelija TotiCyte isporučuje do 3 puta više održivih ćelija kada nadogradite sa Ćelija(standardna metoda) na uslugu CellsPlus *

Zašto je TotiCyte dobar?

Niko ne zna da li će i kada biti potrebne matične ćelije bebine krvi iz pupčanika. Bilo da se radi o spasonosnoj terapiji ili jednostavno radi olakšavanja procesa starenja, tokom života mogu biti brojne prilike kada se mogu iskoristiti.

Dva ključna faktora utiču na terapiju matičnim ćelijama:
1. dostupnost pravog broja održivih ćelija i
2. pravi tip ćelija.

Matične ćelije iz pupčanika su verovatno najmoćnije koje ćemo ikada imati, ali broj koji se može prikupiti iz pupčane vrpce ograničen je raspoloživom količinom krvi.

Zbog toga je presudno da u obradi ostane što više dragocenih matičnih ćelija vaše bebe.

Broj ćelija je veoma važan!

TotiCyte isporučuje veći broj matičnih ćelija kada vam zatrebaju.
TotiCyte je razvijen da maksimalizuje broj ćelija i pre zamrzavanja, a posebno posle odmrzavanja. Na mestu tretmana pruža 3 puta više ćelija u odnosu na standardnu uslugu Ćelije(standardna metoda).
Ovo se zasniva na našem internom testiranju ovih sistema.
Upotreba TotiCyte-a znači da će uzorak vaše bebe biti koristan tokom celog njihovog života, ne samo u detinjstvu, i čak može da se koristi za više terapija.

Vaše dete je možda deo prve generacije koja ce živeti više od 100 godina.

Višestruki tretmani –
Ko zna koliko će puta biti zahtevane terapije regenerativne medicine?! Svaka terapija će možda morati da koristi neke ili sve matične ćelije vaše bebe iz uzorka. Jasno je da što je više ćelija uskladišteno, više tretmana se može odraditi. Pored toga, sa predviđenim razvojem tehnologija za razmnožavanje ćelija, biće presudno imati na raspolaganju više uzoraka za pojedinačnu upotrebu.

Terapije i telesna težina –
Za mnoge terapije potreban je broj ćelija povezan sa telesnom težinom - kako vaše dete odraste u odraslu osobu, trebat će mu više matičnih ćelija za isti tretman.

Šta znači oporavak ćelija?
Možda ćete videti dve različite vrste definicija oporavka ćelija koje se koriste:
Oporavak pre zamrzavanja - broj održivih ćelija koje se pronađu nakon obrade krvi iz pupčanika, ali pre nego što je krioprezervirana.
Oporavak nakon odmrzavanja - broj održivih ćelija pronađenih nakon odmrzavanja krvi iz pupčanika i spremnih za terapiju. Ključna stvar: važan je samo broj održivih ćelija, mrtve ćelije nisu korisne u regenerativnoj medicini.

Izvršili smo opsežno interno testiranje performansi i TotiCyte-a i AXP sistema, koje koristimo za uslugu Cells. Kao što vidite, obe metode oporavljaju ekvivalentne količine matičnih ćelija koje su prethodno zamrznute.

Međutim, broj koji je zaista važan je naknadno odmrzavanje, jer je ovo količina matičnih ćelija koje će ostati u uzorku vaše bebe nakon što bude obrađena, zamrznuta za skladištenje i konačno pripremljena za lečenje.

Posle odmrzavanja takođe vidimo najveću razliku. Prema našem testiranju, AXP sistem zadržava 40,9% matičnih ćelija, dok TotiCyte zadržava 63,2%, što znači da TotiCyte čuva 1,5 puta veći broj.

Matične ćelije izolovane korišćenjem TotiCyte-a takođe imaju 110% bolji učinak za rast i podelu ćelija (jedinice koje formiraju kolonije) nakon odmrzavanja, što je najbolje merilo za njihov rezultat u terapiji. To znači, uzimajući u obzir i oporavak nakon odmrzavanja i jedinice za formiranje kolonije, ukupni porast je 3,3 puta više ćelija na mestu terapije TotiCyte-om.

Sistem AXP se smatra vodećim u industriji za preradu krvi iz pupčane vrpce, a koriste ga i NHS i najveća banka pupčane krvi u SAD-u. To je njihov zlatni standardni sistem. Objavljeni radovi pokazuju da je AXP takođe uporediv, ako ne i malo superiorniji u performansama i sa sistemima Sepak i Macopress, koji se široko koriste u Evropi.

To ukazuje na to da će porast prikazan za TotiCyte verovatno biti značajan na nivou cele industrije.

Kompatibilnost krvne grupe
Ako se matične ćelije iz krvi pupčanika vaše bebe koriste za sebe, one će se savršeno podudarati i na ćelijskom nivou i u pogledu krvne grupe. Međutim, ako će se koristiti za lečenje drugog člana porodice, moraće da se proveri da li su kompatibilni.

Čak i za brata i sestre, gde postoji 75% šanse da budu kompatibilni na ćelijskom nivou, još uvek je moguće da se njihove krvne grupe ne podudaraju. U ovom slučaju, uzorak će možda trebati da se „opere“ pre tretmana kako bi se osiguralo da ne sadrži previše crvenih ćelija. Ovo smanjuje rizik od potencijalno opasne po život transfuzijske reakcije. Loša strana procesa pranja je što se mnoge matične ćelije takođe ispiru, što potencijalno smanjuje šansu za uspešan tretman i starosti osobe koja može se lečiti sa uzorkom.

TotiCyte poboljšava kompatibilnost krvnih grupa
TotiCyte uklanja 99% crvenih krvnih zrnaca iz krvi pupčanika, što znači da je spreman za lečenje, bez obzira na krvnu grupu pacijenta, i ne će imati potrebu za “pranjem”. Ovo je još jedan način na koji TotiCyte isporučuje maksimalan broj matičnih ćelija na mestu terapije u odnosu na sledeću najbolju uslugu, Ćelije( standardna metoda). * Odloženo stezanje pupcanika
TotiCyte znači da je po prvi put krioprezervacija iz krvi pupčanika kompatibilno sa odloženim i optimalnim stezanjem pupčanika.

Ako odaberete odloženo stezanje pupčanika ili posebno optimalno stezanje pupčanika, verovatno će biti manje krvi za sakupljanje iz pupčanika. Za većinu metoda obrade uzorak jednostavno ne može biti dovoljno velik za obradu, pa čak i ako je dovoljno velik, broj ćelija može biti prenizak da bi bio terapeutski koristan.

TotiCyte može da obradi čak i 10-20 ml krvi koja je ostala u pupcaniku nakon dugog perioda odloženog stezanja pupčanika i isporučuje 3 puta više ćelija na mestu tretmana u odnosu na našu standardnu uslugu, Ćelije(standardna metoda), što znači čak i vrlo mali uzorak može biti ekvivalentan mnogo većem uzorku obrađenom sa drugom metodom.

Šta je TotiCyte?

Ovlašćeni za našu upotrebu od strane Uprave za ljudska tkiva, TotiCyte je precizna mešavina niskih koncentracija dva rastvora koja se rutinski koristi u terapiji krvi. To su DMSO i Dektran. DMSO i Dektran su prisutni u svakom pojedinačnom obrađenom uzorku krvi iz pupčane vrpce i upotrbljeni su ljudskim pacijentima u hiljadama tretmana krvi iz pupčanika širom sveta.

TotiCyte-kako funkcionise?

❶ TotiCyte uzrokuje taloženje crvenih krvnih zrnaca, ostavljajući sve ostale ćelije, uključujući matične ćelije u plazmi.
❷ Plazma i matične ćelije se obradjuju u sledeću vreću za preradu, ostavljajući 99% crvenih ćelija iza sebe.
❸ Plazma i matične ćelije se nežno centrifugiraju, što dovodi do toga da se na dnu plazme formira sloj (zvani „kafasti omotač“) matičnih ćelija.
Višak plazme se uklanja, ostavljajući uzorak matičnih ćelija od 25 ml, koji se pre skladištenja može podeliti u više delova.