O nama

Beo Stem Cell je osnovan 2009. godine sa ciljem da budućim roditeljima u Srbiji omogući ostavljanje matičnih ćelija njihovih beba u najmodernijoj banci matičnih ćelija na ovim prostorima. Beo Stem Cell kao ekskluzivni saradnik banke Biohellenika-e za Srbiju od početka rada nudi najširu moguću pomoć i uslugu kod ostavljanja matičnih ćelija.

Non-stop usluga

Imamo mogućnost kontakta sa saradnicima Beo Stem Cell-a 24 h dnevno svih dana u godini, dolazak kod zainteresovanih budućih roditelja ili na nekom drugom mestu, po dogovoru, dolazak u porodilište u bilo koje doba dana ili noći po uzorak čiji transport do banke matičnih ćelija kreće odmah po preuzimanju i još puno drugih usluga koje olakšavaju prolazak kroz period koji može da deluje težak a koji na kraju svima donosi radost - zdravu bebu i dobar uzorak.

Povezanost sa svima i svuda

Beo Stem Cell ima saradnike na terenu spremne da obave svoje zadatke i budu na usluzi u bilo kom gradu, selu ili zaseoku u Srbiji. Beo Stem Cell je prepoznat od lekara - ginekologa kao i od ostalog medicinskog osoblja kao jedina firma koja svojim klijentima - roditeljima pruža punu podršku u toku čitavog perioda od momenta potpisivanja ugovora sa Beo Stem Cell-om do predaje sertifikata roditeljima. Beo Stem Cell čini mreža saradnika koji svojim delovanjem pokrivaju teritoriju čitave Srbije. Beo Stem Cell ne prepušta posao preuzimanja uzorka kurirskim službama već za taj posao obavezuje svoje saradnike koji su iskusni i sa kojima je mogucnost pravljenja greški svedena na minimum.

Siguran transport

Beo Stem Cell sa ciljem dobijanja najkvalitetnijih rezultata za uzete uzorke matičnih ćelija organizuje transport istog avionom ili automobilom u slučajevima kada je transport avionom onemogućen. Blizina banke Biohellenika omogućava lak i brz prevoz uzorka do banke ili od banke u bilo koji deo sveta, u slučaju potrebe.

Sertifikati

Biohellenika je još u početku funkcionisanja, dobila Lloyd-ov sertifikat, ISO 9001:2000 za proceduru izolacije, kontrole kvaliteta i zamrzavanja matičnih celija iz pupčane vrpce.

Ovo je izuzetno važan sertifikat jer je Lloyd najstarija i najveća osiguravajuća kuća na svetu. Dobiti sertifikat od Lloyd-a znači ispuniti najviše zahteve čuvanja i procesuiranja uzoraka i rada uopšte.

U februaru 2008. godine, laboratorije Biohellenike su akreditovane i od strane Hellenic Accreditation System-a (Nacionalni Sistem za Akreditaciju – N.S.A) što ovu kompaniju čini jedinom grčkom firmom koja raspolaže sa ovom akreditacijom.

Usluge koje nudi Biohellenika su i internacionalno priznate punopranim članstvom ove firme u Internacionalnom Institutu za akreditaciju. Biohellenika poseduje AABB sertifikat koji joj omogućava da se uzorci iz ove banke mogu koristiti za lečenje u bilo kojoj medicinskoj instituciji u svetu a naročito u SAD.

Biohellenika je tehnički i stručno opremljena za izolaciju matičnih ćelija iz krvi pupčane vrpce, matičnih ćelija iz Wartonovog gela kao i iz same posteljice. Takodje, u banci Biohellenika se izoluju i adultne matične ćelije iz pulpe mlečnih zubića, iz kostne srži, iz masnog tkiva i iz hrskavice.

Sa svim uzorcima se u banci Biohellenika postupa kao sa trnsplantiranim organom tj. ceo postupak izdvajanja i procesuiranja se odvija u sterilnim uslovima. Ovo je potvrdjeno kroz dobijanje GMP sertifikata.

Uzorci matičnih ćelija deponovanih u banci Biohellenika se čuvaju na dve lokacije, dovoljno udaljene. Polovina uzorka se čuva u samoj banci Biohellenika u Solunu a druga polovina u Atini, u nacionalnoj fondaciji za istraživanje. To omogućava:

  • dodatnu bezbednost uzorka
  • lakše i brže dostavljanje do banke (i iz banke u bilo koju kliniku u svetu) i
  • kod korišćenja ne moraju da se odmrzavaju sve matične ćelije već samo one sa jedne lokacije dok sa druge ostaju sačuvane za upotrebu za neki drugi slučaj.