Osigurajte budućnost

Sačuvajte matične ćelije

Cells4Life

Cells4Life je najsavremenija i najveća banka matičnih ćelija u Velikoj Britaniji I delom Evrope.
Od velikih evropskih banaka matičnih ćelija Cells4Life je dostupna I vama. To je važno jer samo velike banke matičnih ćelija uspevaju da tehnološki, stručno, organizaciono i finansijski prate stalne novine u medicini, biohemiji, genetici i tehnologiji. Zato je odabir banke Cells4Life za čuvanje matičnih ćelija dece iz ovog dela Evrope logična odluka njihovih roditelja.
Cells4Life se nalazi u Velikoj Britaniji i u neposrednoj blizini važnih autoputeva što omogućava lakši pristup banci i do same banke. Cells4Life ima svoja prestavništva u svim zemljama regiona I u drugim delovima sveta .
Cells4Life ima bliske poslovne odnose sa Duke Univerzitetom koji se smatra svetskim centrom za istraživanje i upotrebu matičnih ćelija. Takodje, Cells4Life je povezana sa svim najuglednijim medicinskim centrima i klinikama u svetu. Ovo je velika prednost i olakšanje za pacijente koji su svoje matične ćelije ostavili u banci Cells4Life.
Cells4Life je tehnički i stručno opremljena za izolaciju matičnih ćelija iz krvi pupčane vrpce, matičnih ćelija iz Wartonovog gela(deo pupčanika) matične ćelije iz same posteljice,amnionska tečnost... Ovo banku Cells4Life izdvaja od ostalih banaka i stavlja na čelo medju bankama u Evropi.

Naučni tim Cells4Life

Cells4Life je osnovana od strane univerzitetskih profesora koji rade na krioprezervaciji matičnih ćelija od 1992 god.
Cilj ovih cenjenih ljudi bio je da svoje dugogodišnje iskustvo stečeno znanje i ugled iskoriste u radu banke Cells4Life.
U delu naučnog tima, postoji i tim tehnologa i upravni tim čineći organizaciju koja neumorno radi 24 h, 7 dana u nedelji, za besprekorno sprovodjenje vaših zahteva.
Cells4Life blisko saradjuje sa svim najcenjenijim stručnjacima za matične ćelije iz celog sveta.

Postavite nam pitanje

Rado ćemo odgovoriti